ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Opprett nye arbeidsbøker

Ved hjelp av funksjonen nedenfor kan man lett opprette nye arbeidsbøker med inntil 255 regneark. Makroen kan for eksempel benyttes slik for å lage en ny arbeidsbok med 10 regneark:
Set wb = NewWorkbook(10)

Function NewWorkbook(wsCount As Integer) As Workbook
' creates a new workbook with wsCount (1 to 255) worksheets
Dim OriginalWorksheetCount As Long
  Set NewWorkbook = Nothing
  If wsCount < 1 Or wsCount > 255 Then Exit Function
  OriginalWorksheetCount = Application.SheetsInNewWorkbook
  Application.SheetsInNewWorkbook = wsCount
  Set NewWorkbook = Workbooks.Add
  Application.SheetsInNewWorkbook = OriginalWorksheetCount
End Function

 

Dokumentet er sist oppdatert 1999-12-20 12:37:12      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse