ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Kontroller om en celle er innenfor et angitt regnearkområde

Ved hjelp av funksjonen nedenfor kan man kontrollere om en celle er innenfor et angitt område:

Function InRange(Range1 As Range, Range2 As Range) As Boolean
' returns True if Range1 is within Range2
Dim InterSectRange As Range
  Set InterSectRange = Application.Intersect(Range1, Range2)
  InRange = Not InterSectRange Is Nothing
  Set InterSectRange = Nothing
End Function

Sub TestInRange()
  If InRange(ActiveCell, Range("A1:D100")) Then
    ' code to handle that the active cell is within the right range
    MsgBox "Active Cell In Range!"
  Else
    ' code to handle that the active cell is not within the right range
    MsgBox "Active Cell NOT In Range!"
  End If
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 1999-12-20 12:37:25      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse