ERLANDSEN DATA CONSULTING Excel & VBA Tips   Information in English / Informasjon på engelsk

Disse websidene oppdateres ikke lengre og er kun tilgjengelig for historikken sin skyld.

Klikk her for å gå til den oppdaterte informasjonen.

Sette inn bilder

Ved hjelp av makroene nedenfor kan du sette inn bilder i et angitt område på et regneark. 

Sub TestInsertPicture()
  InsertPicture "C:\FolderName\PictureFileName.gif", Range("D10"), True, True
  InsertPictureInRange "C:\FolderName\PictureFileName.gif", Range("B5:D10")
End Sub


Sub InsertPicture(PictureFileName As String, TargetCell As Range, _
  CenterH As Boolean, CenterV As Boolean)
' setter inn et bilde plassert ved det øverste venstre hjørnet til TargetCell
' bildet kan eventuelt sentreres horisontalt og/eller vertikalt
Dim p As Object, t As Double, l As Double, w As Double, h As Double
  If TypeName(ActiveSheet) <> "Worksheet" Then Exit Sub
  If Dir(PictureFileName) = "" Then Exit Sub
  ' import picture
  Set p = ActiveSheet.Pictures.Insert(PictureFileName)
  ' determine positions
  With TargetCell
    t = .Top
    l = .Left
    If CenterH Then
      w = .Offset(0, 1).Left - .Left
      l = l + w / 2 - p.Width / 2
      If l < 1 Then l = 1
    End If
    If CenterV Then
      h = .Offset(1, 0).Top - .Top
      t = t + h / 2 - p.Height / 2
      If t < 1 Then t = 1
    End If
  End With
  ' position picture
  With p
    .Top = t
    .Left = l
  End With
  Set p = Nothing
End Sub


Sub InsertPictureInRange(PictureFileName As String, TargetCells As Range)
' setter inn et bilde fra en fil og endrer størrelsen slik at det 
' passer inn i området TargetCells
Dim p As Object, t As Double, l As Double, w As Double, h As Double
  If TypeName(ActiveSheet) <> "Worksheet" Then Exit Sub
  If Dir(PictureFileName) = "" Then Exit Sub
  ' import picture
  Set p = ActiveSheet.Pictures.Insert(PictureFileName)
  ' determine positions
  With TargetCells
    t = .Top
    l = .Left
    w = .Offset(0, .Columns.Count).Left - .Left
    h = .Offset(.Rows.Count, 0).Top - .Top
  End With
  ' position picture
  With p
    .Top = t
    .Left = l
    .Width = w
    .Height = h
  End With
  Set p = Nothing
End Sub

 

Dokumentet er sist oppdatert 2000-04-15 12:37:25      Utskriftsvennlig versjon

 

Erlandsen Data Consulting     http://www.erlandsendata.no/   
Excel & VBA Tips   Copyright ©1999-2018    Ole P. Erlandsen   All rights reserved
E-post kontaktadresse